Gordons arbete för social hållbarhet

Tillitsfulla relationer skapar framgång

För att ett företag som Gordon ska fungera krävs det en organisation, och i sin enklaste form består en organisation av relationer mellan människor. En fungerande organisation består därför av bra och fungerande relationer. 

Det är vår övertygelse att starka relationer alstrar tillit, respekt, förtroende, engagemang och välvilja över tid. Detta innebär också att en organisation kan skadas av beslut som underminerar relationerna. Därför är alla inom organisationen ansvariga för att uppmärksamma beslut eller förändringar som skulle kunna förstöra relationerna, och i sin tur organisationen. 

Med detta synsätt är de lyckligaste, mest långvariga, utvecklande och fruktbara relationerna de bästa konkurrensfördelarna för Gordon. Detta ställer krav på hur vi tilltalar varandra, hur vi kommunicerar och vilket tonläge som vi väljer. Det ställer krav på att Gordon som arbetsgivare låter medarbetare känna att de har förtroende, kan påverka, är trygga och inte är rädda för att göra misstag. Det innebär också att vi i möjligaste mån väljer muntlig framför skriftlig kommunikation medarbetare emellan. 

“Man is superior to the machine”, som Ali Ghoce, Gordons VD och medgrundare, brukar säga.


Att hela tiden göra jobbet bättre

Gordon har en omfattande verksamhet som pågår från morgon till kväll i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Uppdraget är att erbjuda den allra bästa servicen för personer som beställt en kyld hemleverans. För att lyckas med detta krävs en organisation som ständigt utvecklas och identifiera brister som behöver åtgärdas. Inom Gordon gör vi det genom vårt strukturerade arbete med att rapportera och åtgärda avvikelser.

Hos Gordon kan alla bidra

På Gordon har vi nolltolererans mot diskriminering och dåliga arbetsförhållanden. Alla anställda och uppdragstagare bidrar utifrån sina förutsättningar oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, funktionalitet, religion, sexuell läggning eller ålder. Med hjälp av vår arbetsmiljöpolicy strävar vi efter att erbjuda anställda och uppdragstagare en god arbetsmiljö och möjligheter att växa genom att få ta mer ansvar. 


En uppförandekod för mänskliga rättighet

Gordons uppförandekod utgår från de tio principerna i FN:s ”Global Compact”. Det innebär ställningstaganden om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö samt arbete mot korruption.


Gordons anställda omfattas av kollektivavtal

Gordons anställda omfattas av det kollektivavtal som finns mellan arbetsgivarorganisationen Bilarbetsgivarna och fackförbundet Unionen. Förare som jobbar på uppdrag av Gordon via egenaställningsföreraget Cool Company omfattas av ett kollektivavtal med Säljarnas fackförbund.


Visselblåsarfunktion skapar trygghet när allt inte stämmer

För att kunna leva upp till lagar, uppförandekoder och att i övrigt vara en god arbets- och uppdragsgivare uppmanar Gordon alla anställda och uppdragstagare att påtala brister som de upplever i sitt arbete. I första hand bör man påtala brister till sin närmaste chef eller arbetsledare, men om det av någon anledning inte är möjligt har Gordon också en visselblåsarfunktion via det fristående företaget Visslan. 

Visselblåsaren kan vara helt anonym när hen rapporterar uppgifter som rör Gordons verksamhet. Visselblåsarfunktionen är inte bara öppen för Gordons anställda och uppdragstagare. Dit kan också personer som söker jobb hos Gordon, tidigare anställda, personer som tar emot leveranser från Gordon, samarbetspartners och andra som har kontakt med Gordon vända sig. 

Mer information om Gordons visselblåsarfunktion finns här.