Bærekraft

Klimabevisste leveranser

Flere og flere kjøp gjøres i dag på nett. Vi jobber smart med logistikk for å styre utviklingen mot et lavere klimaavtrykk.

Vi har engasjert oss i klima og miljø fra første dag. Vi jobber hardt gjennom en rekke initiativer – fra egenutviklet teknologi til forskningsprosjekter – for å redusere vår klimapåvirkning og tilby klimabevisst last mile-leveringer. I løpet av de kommende årene vil vi arbeide for å gjøre leveringene våre enda mer klimasmarte.


Gordon Delivery er en aktiv deltaker i flere prosjekter og forskningsarbeid. Her er et utvalg.

Resvinn

Under Chalmers Industritekniks ledelse jobber Gordon Delivery som en av 50 deltakende organisasjoner med å utvikle smarte løsninger for å redusere matsvinn og gi nytt liv til overflødig mat.

E-DEL

Vi deltar i prosjektet E-DEL (E-handelsdistribusjon av medisin i urbane områder med elbiler) med et mål om å bidra til det svenske varetransportsystemets overgang til fossilfri energi.

Fossil Free Last Mile

Vi går over til fossilfritt drivstoff over hele Sverige. Sammen med samarbeidspartnere i Triple F-prosjektet har vi utviklet en elbilprototype for bylevering.Overgang til fossilfritt drivstoff

Elbiler til bylevering

Målet er å erstatte alle kjølebiler med elektriske kjølebiler i bymiljøet for å minimere miljøavtrykket vårt. I dag er det ikke så enkelt, for batteriet må både drive bilen fremover og kjøle lasten, men kan ikke ta opp halvparten av arealet i bilen. Sammen med samarbeidspartnere i Triple F-prosjektet har vi utviklet en prototype som er under testing.

Målene våre for elektriske kjølebiler er i dag som følger – men vi håper å kunne øke forventningene i takt med utviklingen:


  • 2022: 30 % av byleveringer
  • 20223: 40 % av byleveringer
  • 2024: 60 % av byleveringer
  • 2025: 100 % av byleveringer

For oss i Gordon er det viktig å gjøre det vi kan for å redusere klimaavtrykket vårt. Derfor er målet vårt en radikal reduksjon av klimagassutslippene våre ved hjelp av fossilfritt drivstoff. Innledningsvis ser vi på HVO100 som det beste alternativet – en helt fornybar diesel som er utviklet for å redusere klimapåvirkningen fra transport. HVO100 har flere fordeler sammenlignet med fossil diesel. Det er et helt fornybart, fossilfritt og bærekraftig drivstoff med radikalt lavere klimagassutslipp (CO2e) – en reduksjon på 90 % sammenlignet med tradisjonell diesel.

Vi har følgende mål for vår trinnvise overgang til fossilfritt:


  • Gjeldende prosent: 72 % av leveringer (januar 2022)
  • 2022: 80 % av leveringer (unntatt elbiler)
  • 2023: 90 % av leveringer (unntatt elbiler)
  • 2024: 100 % av leveringer (unntatt elbiler)

Hvis du vil lese mer