Bærekraft

Klimabevisste leveranser

Flere og flere kjøp gjøres i dag på nett. Vi jobber smart med logistikk for å styre utviklingen mot et lavere klimaavtrykk.

Vi har engasjert oss i klima og miljø fra første dag. Vi jobber hardt gjennom en rekke initiativer – fra egenutviklet teknologi til forskningsprosjekter – for å redusere vår klimapåvirkning og tilby klimabevisst last mile-leveringer. I løpet av de kommende årene vil vi arbeide for å gjøre leveringene våre enda mer klimasmarte.


Gordon Delivery er en aktiv deltaker i flere prosjekter og forskningsarbeid. Her er et utvalg.

Gordon Circular

Gordon has registered a patent application for a completely new solution where Gordon delivers food to the consumer’s door in reusable bags that are picked up at the next delivery.

Resvinn

Under Chalmers Industritekniks ledelse jobber Gordon Delivery som en av 50 deltakende organisasjoner med å utvikle smarte løsninger for å redusere matsvinn og gi nytt liv til overflødig mat.

Elfordon

För att minska klimatpåverkan som utsläpp och buller från transporter har vi utvecklat en eldriven kylbil, specialbyggd för kylda och frysta matleveranser i stadsmiljö.


Follow Gordon Circular

Anmäl dig till Gordon Circulars nyhetsbrev så får du veta mer om kommande tester, testresultat och arbetet framåt med att kunna erbjuda cirkulära förpackningslösningar till alla Gordons kunder. 


Ladda ner material om Gordon Circular

På svenska:

In English:Overgang til fossilfritt drivstoff

Elbiler til bylevering

Vi har som mål att gradvis ersätta våra kylbilar med elkylbilar i stadsmiljö för att minska miljöpåverkan.

Eldrift för kylbilar kommer med särskilda utmaningar. Lastutrymmet behöver vara isolerat och det krävs ett stort batteri för att driva både bil och kylaggregat, vilket är både utrymmeskrävande och ger hög extravikt som påverkar lastkapacitet och räckvidd. Tillsammans med ett elfordonsföretag har Gordon tagit fram den specialbyggda kylbilen PRO Litium MAX, utformad för att klara just kylda transporter med ren eldrift med hög resurseffektivitet för den svenska marknaden. I Danmark börjar vi leverera med elbilen Maxus under vintern 2022.

Här kan du läsa mer om den.


Till dess alla våra leveranser sker fossilfritt kompenserar vi för våra utsläpp.

Gordons klimatkompensation sker i ett långsiktigt samarbete med det svenska företaget ZeroMission. Tillsammans vill vi bevara skogarna och minska koldioxidutsläppen på ön Madagaskar genom att förse människor med effektiva solspisar och klimatvänliga solkaminer. Dessa säljs till ett subventionerat pris. 500 personer i Madagaskar jobbar med att tillverka solkaminerna. 

Utvecklingsnivån på ön Madagaskar är generellt låg. 85 procent av befolkningen förlitar sig fortfarande på öppen eld för att laga sin mat, vilket kräver stora mängder ved. I början av 1900-talet var cirka 90 procent av ön täckt av skog, enligt WWF. I dag finns knappt 10 procent av skogen kvar.

Gordon stödjer ZeroMissions arbete med att ge människor på Madagaskar effektiva sätt att laga sin mat på utan att använda ved. Det kommer att minska avskogningen, minska koldioxidutsläppen och förbättra levnadsvillkoren för människor på Madagaskar.

Vi förnyar lastbilsflottan med kylskåp byggda av PET-flaskor

If you take 4,367 PET bottles, which cannot be recycled into food packaging, you can produce the insulation for a large cooling box and put it on the back of a truck. That is what we at Gordon do as we now renew our fleet. By the summer of 2023, we will have ensured that 637,582 half-litre PET bottles have been turned into cooling box insulation for 146 trucks.

By the summer, Gordon will have 187 light trucks in our Swedish fleet. Nearly 80 per cent of these will have cooling boxes with insulation made from the environmentally friendly material ArmaPET, created from recycled PET bottles by the company Armacell, with cooling boxes built by JPGS Kaross in Laholm. 

A truck's cooling box’s lifetime is estimated to be around ten years. Stena Recycling can recycle 90 per cent of it into new materials or energy. Until it is time, Stena Recycling will work to increase the proportion that can be recycled into new materials. For Gordon, it feels good to have a clear picture of the entire life cycle of the new cooling boxes for our trucks. 

A truck with ArmaPET is better for the environment

Insulated cooling boxes for trucks are most commonly made out of XPS/EPS or Polyurethane Cellular Plastic, which is not recyclable. Producing a truck cooling box from armaPET means 245 kg less carbon dioxide emissions than cooling boxes made from the most common materials. Furthermore, armaPET cooling box has better insulation performance over time, higher strength, longer life, lower weight and, therefore, lower energy consumption over its lifetime than a cooling box made of XPS/EPS and Polyurethane. All this means that a truck with an armaPET cooling box has a lower environmental impact than other trucks.

JPGS Kaross has built many cooling boxes for Gordon in the past. However, the new ones with armaPET have another design with better aerodynamics to reduce air resistance. As a result, these trucks have significantly lower fuel consumption. 

These cooling boxes are the first in the Nordic region made from recycled PET material to be FNA certified by RISE, Research Institutes of Sweden. This certification shows that the boxes have undergone strict tests and proved that they maintain a consistent, low temperature for several hours of operation, even when it is hot outside. That is how we can guarantee an unbroken cold chain with active cooling. 


Hvis du vil lese mer