Gode ​​arbeidsforhold

Vi stiller krav til samarbeidspartnerne våre om gode arbeidsforhold

Siden begynnelsen av 2015 har Gordon Delivery hatt som mål å skape gode arbeidsforhold i en bransje som ofte bygger på flere lag med underleverandører og hvor sjåfører ikke alltid har forsvarlige arbeidsforhold. Vi stiller krav til partnerne våre om å tilby gode arbeidsforhold, og vi samarbeider med Cool Company, som finner medarbeidere og personale til Gordons oppdrag. 


Dette tilbyr vi deg som sjåfør

Som sjåfør blir du ansatt av Cool Company som har fullt arbeidsgiveransvar. Du er garantert en markedsbasert timepris, kompensasjon for ubeleilig arbeidstid og tjenestepensjon. Du er omfattet av Norsk lov om sykepenger og ferielov, og får både livs- og ulykkesforsikring. Cool Company sørger for at alle rettigheter oppfylles:

• Tjenestepensjon

• Forsikring

• Sykepenger

• Feriepenger

 

Og selvfølgelig benytter vi ingen prestasjonsbaserte bøter.

Fleksibilitet og frihet

Cool Company tilbyr deg som sjåfør fleksibiliteten og friheten til å velge selv hvor mye du vil jobbe, når du vil jobbe og om du vil jobbe for én eller flere kunder. 

Vårt samarbeid med Cool Company har skapt hundrevis av nye arbeidsmuligheter og gitt mange nykommere, studenter og unge muligheten til å komme inn på arbeidsmarkedet.

Vi har valgt å samarbeide med Cool Company i hele Norden for å etablere et tett samarbeid.


Fem vanlige spørsmål til Cool Company


Kan jeg ta imot oppdrag fra andre selskaper samtidig?

Absolutt. Som sjåfør velger du selv hvilke oppdrag du vil ta og hvilke selskaper du vil jobbe for.

Hvem er ansvarlig hvis de skjer en ulykke mens jeg er på et oppdrag?

Cool Company har fullt arbeidsgiveransvar. Alle sjåfører er forsikret av blant annet TFO-ulykkesforsikring som gjelder hvis noen blir skadet på jobben eller på vei til eller fra jobb. Hvis en person blir skadet på et oppdrag fra Gordon, er Cool Company ansvarlig for å håndtere skaden. Gordon er ansvarlig for trafikkulykker og skader på kjøretøy.

Kan jeg få sykepenger?

Ja, du har rett til sykepenger i henhold til loven om sykepenger.

Hva skjer hvis en arbeidsøkt varer lenger enn forventet?

Alle sjåfører får betalt for den tiden oppdraget faktisk tar. Hvis det oppstår forsinkelser, får du betalt for hele arbeidstiden.

Hvilken støtte får jeg som sjåfør mens jeg arbeider?

På hvert kjøleanlegg eller sted der en arbeidsøkt starter og slutter, er det en leder som kan gi hjelp og støtte. Når du er på oppdrag, har Gordon Delivery alltid en åpen støttelinje for sjåfører som du kan ringe for å få hjelp raskt.


Du kan lese mer og stille spørsmål til Cool Company herSiste nytt