Hållbarhet

Klimatmedvetna leveranser

Allt fler köp inom handeln görs idag på nätet. Genom att jobba smart med logistik styr vi utvecklingen mot minskade klimatavtryck.

Ända sedan dag ett har klimat och miljö varit en hjärtefråga för oss. Genom flera olika initiativ – från egenutvecklad teknik till forskningsprojekt – arbetar vi hårt för att minska klimatpåverkan och erbjuda klimatmedvetna leveranser inom last mile. Under de kommande åren har vi fullt fokus på att göra våra leveranser ännu mer klimatsmarta.


Gordon Delivery är aktiv deltagare i flertalet olika projekt och forskningsarbeten. Här följer ett urval:

Resvinn

Under ledning av Chalmers Industriteknik arbetar Gordon Delivery som en av 50 deltagande organisationer med att ta fram smarta lösningar för att minska matsvinn och ge nytt liv till överskottsmat.

E-DEL

Vi deltar i projektet ”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL)” med målet att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfritt.

Fossil Free Last Mile

Vi håller på att gå över till fossilfria bränslen över hela Sverige. Tillsammans med samarbetspartners i projekt Triple F har tagit fram en elbilsprototyp för cityleveranser.Övergång till fossilfria bränslen

Elbil för cityleveranser

Vi har som mål att gradvis ersätta våra kylbilar med elkylbilar i stadsmiljö för att minska miljöpåverkan. Det är idag inte lätt, då det behövs ett väsentligt batteri för att både föra bilen framåt och kyla lastutrymmet, utan att det tar upp halva kylbilen. Tillsammans med samarbetspartners i projekt Triple F har vi tagit fram en prototyp som nu testas.

Våra mål för elkylbilar är följande i dagsläget – men vi hoppas kunna skruva upp förväntningarna i takt med att framsteg av  produktutvecklingen:


  • 2022: 30 % av city-leveranserna
  • 2023: 40 % av city-leveranserna
  • 2024: 60 % av city-leveranserna
  • 2025: 100% av city-leveranserna

För oss på Gordon är det viktigt att göra vad vi kan för att minska klimatpåverkan. Vi har därför som mål att radikalt minska våra utsläpp av växthusgaser med hjälp av fossilfria bränslealternativ. Vi ser initialt HVO100 som det bästa alternativet just nu – en helt förnybar diesel som är utvecklad för att minska klimatpåverkan från transporterna. HVO100 har flera fördelar jämfört med fossil diesel. Det är ett helt förnybart, fossilfritt och hållbart drivmedel, som ger radikalt lägre utsläpp av växthusgaser (CO2e) – en reducering med hela 90% jämfört mot traditionell diesel.

Vi har följande mål för att stegvis övergå till fossilfritt:


  • Aktuell grad: 72 % av leveranserna (januari 2022)
  • 2022: 80 % av leveranserna (exklusive elbilar)
  • 2023: 90 % av leveranserna (exklusive elbilar)
  • 2024: 100 % av leveranserna (exklusive elbilar)

För dig som vill läsa mer


Alla nyheter