Hållbarhet

Klimatmedvetna leveranser

Allt fler köp inom handeln görs idag på nätet. Genom att jobba smart med logistik styr vi utvecklingen mot minskade klimatavtryck.

Ända sedan dag ett har klimat och miljö varit en hjärtefråga för oss. Genom flera olika initiativ – från egenutvecklad teknik till forskningsprojekt – arbetar vi hårt för att minska klimatpåverkan och erbjuda klimatmedvetna leveranser inom last mile. Under de kommande åren har vi fullt fokus på att göra våra leveranser ännu mer klimatsmarta.


Gordon Delivery driver eller är aktiv deltagare i flertalet olika projekt och forskningsarbeten. Här följer ett urval:

Gordon Circular

Circular är en helt ny lösning vi utvecklar för att göra hemleveranser mer cirkulära. Det handlar om att mat levereras till beställarens dörr i återanvändbara väskor som hämtas upp vid nästa leverans.

Resvinn

Under ledning av Chalmers Industriteknik arbetar Gordon Delivery som en av 50 deltagande organisationer med att ta fram smarta lösningar för att minska matsvinn och ge nytt liv till överskottsmat.

ENKLA

För att Sverige ska nå klimatmålen för transporter krävs en fossilfri omställning inom kort. Gordon är en av partnerna i projektet ENKLA som undersöker om omlastningsterminaler kan vara en del av lösningen.


Följ arbetet med Gordon Circular

Anmäl dig till Gordon Circulars nyhetsbrev så får du veta mer om kommande tester, testresultat och arbetet framåt med att kunna erbjuda cirkulära förpackningslösningar till alla Gordons kunder. 

marketing opt-in

Ladda ner material om Gordon Circular

På svenska:

In English:För att minska klimatpåverkan och buller i våra cityleveranser arbetar Gordon för att enbart använda elfordon för dessa leveranser.

Att använda elfordon som rullande kylskåp har sina särskilda utmaningar; Lastutrymmet behöver vara isolerat och fordonets batteri kräver kapacitet för att driva både fordon och kylaggregatet. Detta kräver extra utrymme samtidigt som bilen blir tyngre, vilket påverkar hur mycket fordonen kan lastas och hur lång sträcka den kan köra på en laddning. Vi har som mål att gradvis ersätta våra kylbilar med elkylbilar i stadsmiljö för att minska miljöpåverkan.För dig som vill läsa mer