Hållbarhet

Klimatmedvetna leveranser

Allt fler köp inom handeln görs idag på nätet. Genom att jobba smart med logistik styr vi utvecklingen mot minskade klimatavtryck.

Ända sedan dag ett har klimat och miljö varit en hjärtefråga för oss. Genom flera olika initiativ – från egenutvecklad teknik till forskningsprojekt – arbetar vi hårt för att minska klimatpåverkan och erbjuda klimatmedvetna leveranser inom last mile. Under de kommande åren har vi fullt fokus på att göra våra leveranser ännu mer klimatsmarta.


Gordon Delivery driver eller är aktiv deltagare i flertalet olika projekt och forskningsarbeten. Här följer ett urval:

Gordon Circular

Circular är en helt ny lösning vi utvecklar för att göra hemleveranser mer cirkulära. Det handlar om att mat levereras till beställarens dörr i återanvändbara väskor som hämtas upp vid nästa leverans.

Resvinn

Under ledning av Chalmers Industriteknik arbetar Gordon Delivery som en av 50 deltagande organisationer med att ta fram smarta lösningar för att minska matsvinn och ge nytt liv till överskottsmat.

ENKLA

För att Sverige ska nå klimatmålen för transporter krävs en fossilfri omställning inom kort. Gordon är en av partnerna i projektet ENKLA som undersöker om omlastningsterminaler kan vara en del av lösningen.


Följ arbetet med Gordon Circular

Anmäl dig till Gordon Circulars nyhetsbrev så får du veta mer om kommande tester, testresultat och arbetet framåt med att kunna erbjuda cirkulära förpackningslösningar till alla Gordons kunder. 

marketing opt-in

Ladda ner material om Gordon Circular

På svenska:

In English:Övergång till fossilfria bränslen

För att minska klimatpåverkan och buller i våra cityleveranser arbetar Gordon för att enbart använda elfordon för dessa leveranser. Idag använder Gordon två modeller av elfordon, Maxus E-Deliver 9 och PRO Litium MAX.

Att använda elfordon som rullande kylskåp har sina särskilda utmaningar; Lastutrymmet behöver vara isolerat och fordonets batteri kräver kapacitet för att driva både fordon och kylaggregatet. Detta kräver extra utrymme samtidigt som bilen blir tyngre, vilket påverkar hur mycket fordonen kan lastas och hur lång sträcka den kan köra på en laddning. Men, vi på Gordon har övervunnit svårigheter tidigare, och är på väg att göra det även när det kommer till elfordon.

Vi har som mål att gradvis ersätta våra kylbilar med elkylbilar i stadsmiljö för att minska miljöpåverkan.


Till dess alla våra leveranser sker fossilfritt kompenserar vi för våra utsläpp.

Gordons klimatkompensation sker i ett långsiktigt samarbete med det svenska företaget ZeroMission. Tillsammans vill vi bevara skogarna och minska koldioxidutsläppen på ön Madagaskar genom att förse människor med effektiva solspisar och klimatvänliga solkaminer. Dessa säljs till ett subventionerat pris. 500 personer i Madagaskar jobbar med att tillverka solkaminerna. 

Utvecklingsnivån på ön Madagaskar är generellt låg. 85 procent av befolkningen förlitar sig fortfarande på öppen eld för att laga sin mat, vilket kräver stora mängder ved. I början av 1900-talet var cirka 90 procent av ön täckt av skog, enligt WWF. I dag finns knappt 10 procent av skogen kvar.

Gordon stödjer ZeroMissions arbete med att ge människor på Madagaskar effektiva sätt att laga sin mat på utan att använda ved. Det kommer att minska avskogningen, minska koldioxidutsläppen och förbättra levnadsvillkoren för människor på Madagaskar.Maxus E-Deliver 9 – en eldriven och fullstor lätt lastbil

Maxus E-Deliver 9 är lika stor som Gordons andra lätta lastbilar för kylda leveranser som används i såväl städer som på landsbygd. Under vintern år 2023 började tio Maxus E-Deliver 9, leverera kylda varor i de danska städerna Köpenhamn och Århus under dagarna och laddas med hjälp av fossilfri el under nätterna på våra distributionscentraler. 

Maxus E-Deliver 9 har ett batteri som driver bilen och ett batteri som driver kylaggregatet. Specialteknik gör att dessa batterier kan samarbeta för att garantera att lastutrymmet alltid håller rätt temperatur. Bättre möjligheter för elfordon i Danmark 

Gordon använder sig av lätta lastbilar som med last får väga max 3,5 ton och köras av personer med B-körkort. Elfordonets batteri gör den tyngre än bränsledrivna fordon, vilket resulterar i att det inte är möjligt att fylla en eldriven lastbil med lika mycket varor som exempelvis en dieseldriven lastbil. Detta försvårar övergången till varuleveranser med elfordon. Därför har Danmark och flera andra EU-länder infört en särskild regel som innebär att en eldriven lastbil får väga mer än 3,5 ton och fortfarande köras med B-körkort. Denna regel gör det möjligt för Gordon att använda Maxus E-Deliver 9 i Danmark. 


PRO Litium MAX – det lilla smidiga rullande kylskåpet

PRO Litium MAX är ett specialbyggt fordon för cityleverans av kylt och fryst livsmedel av det svenska företaget Etron AB. Fordonet har tagits fram i ett projekt där Etron AB och Gordon har samarbetat med Chalmers Industriteknik, Coop, Castellum och Stockholms Stad

På en laddning klarar PRO Litium MAX omkring 75 hemleveranser i citymiljö. Detta då dess storlek är mindre än en vanlig lastbil, har den lätt att komma fram på smågator och parkera där det är trångt. Dess lastkapacitet på ett ton och specialbyggda aluminiumpallar på hjul gör att den snabbt och smidigt kan lastas.  

Gordon använder PRO Litium MAX sedan sommaren år 2022 för cityleveranser i de svenska städerna Stockholm och Jönköping. Laddningen sker med fossilfri el på våra distributionscentraler i Stockholm och Jönköping.

Vi förnyar lastbilsflottan med kylskåp byggda av PET-flaskor

Om du har 4 367 PET-flaskor som inte längre kan återvinnas till nya livsmedelsförpackningar, kan du istället tillverka isoleringsmaterial som används för att göra lastbilsflak för kylda leveranser. Nu förnyar Gordon sin fordonsflotta. Sommaren 2023 planerar vi att ha 146 nya lastbilar med flak som är isolerade med armaPET. För det krävs det 637 582 återvunna PET-flaskor som rymde en halvliter.

Till sommaren planerar vi att ha 187 lätta lastbilar i vår svenska fordonsflotta. Närmare 80 procent av dessa kommer att ha kylskåp vars isolering består av det miljövänliga isoleringsmaterialet ArmaPET. Företaget Armacell tillverkar ArmaPET av återvunna PET-flaskor med lastbilskylskåp byggda av JPGS Kaross i Laholm. 

En lastbils kylskåp har en beräknad livslängd på ca. tio år. I dagsläget kan företaget Stena Recycling återvinna 90 procent av skåpet till nya material eller energi. Fram tills skåpen ska återvinnas kommer de arbeta för att en högre andel ska återvinnas till nya material. För oss på Gordon känns det väldigt bra att ha klart för oss hur hela livscykeln för våra nya lastbilsskåp ser ut. 

En lastbil med armaPET är bättre för miljön

XPS/EPS eller Polyuretan-cellplast är de allra vanligaste materialen för att tillverka isolerade lastbilsskåp, vilka ej kan återvinnas. Genom att istället tillverka våra lastbilsskåp av armaPET reducerar vi våra koldioxidutsläpp med 245 kg jämfört med skåp tillverkade av XPS/EPS och Polyuretan. Ett armaPET-skåp har dessutom över tid bättre en isoleringsförmåga, högre hållfasthet, längre livslängd, lägre vikt och därmed lägre energiförbrukning under sin livslängd jämfört med ett lastbilsskåp av XPS/EPS och Polyuretan. Allt detta resulterar i att en lastbil med ett armaPET-skåp har en mindre miljöbelastning än andra lastbilar.

JPGS Kaross har tidigare byggt många lastbilsskåp åt Gordon, men de nya skåpen tillverkade av armaPET har fått en ny design med bättre aerodynamik för att minska luftmotståndet. Detta har resulterat i att dessa lastbilar har en betydligt lägre bränsleförbrukning än andra lastbilar. 

Dessa kylskåp är de första i Norden tillverkade av återvunnet PET-material och FNA-certifierade av RISE. Detta är en certifiering som visar att kylskåpen genomgått tuffa tester som bevisat att de håller en jämn och låg temperatur under flera timmars drift även vid högre sommartemperaturer utomhus. Det är så vi garanterar en obruten kylkedja med aktiv kylning. 


För dig som vill läsa mer