Hållbarhet

Klimatmedvetna leveranser

Allt fler köp inom handeln görs idag på nätet. Genom att jobba smart med logistik styr vi utvecklingen mot minskade klimatavtryck.

Ända sedan dag ett har klimat och miljö varit en hjärtefråga för oss. Genom flera olika initiativ – från egenutvecklad teknik till forskningsprojekt – arbetar vi hårt för att minska klimatpåverkan och erbjuda klimatmedvetna leveranser inom last mile. Under de kommande åren har vi fullt fokus på att göra våra leveranser ännu mer klimatsmarta.


Gordon Delivery driver eller är aktiv deltagare i flertalet olika projekt och forskningsarbeten. Här följer ett urval:

Gordon Circular

Circular är en helt ny lösning vi utvecklar för att göra hemleveranser mer cirkulära. Det handlar om att mat levereras till beställarens dörr i återanvändbara väskor som hämtas upp vid nästa leverans.

Resvinn

Under ledning av Chalmers Industriteknik arbetar Gordon Delivery som en av 50 deltagande organisationer med att ta fram smarta lösningar för att minska matsvinn och ge nytt liv till överskottsmat.

Elfordon

För att minska klimatpåverkan som utsläpp och buller från transporter har vi utvecklat en eldriven kylbil, specialbyggd för kylda och frysta matleveranser i stadsmiljö.


Följ arbetet med Gordon Circular

Anmäl dig till Gordon Circulars nyhetsbrev så får du veta mer om kommande tester, testresultat och arbetet framåt med att kunna erbjuda cirkulära förpackningslösningar till alla Gordons kunder. Övergång till fossilfria bränslen

Elbil för cityleveranser

Vi har som mål att gradvis ersätta våra kylbilar med elkylbilar i stadsmiljö för att minska miljöpåverkan.

Eldrift för kylbilar kommer med särskilda utmaningar. Lastutrymmet behöver vara isolerat och det krävs ett stort batteri för att driva både bil och kylaggregat, vilket är både utrymmeskrävande och ger hög extravikt som påverkar lastkapacitet och räckvidd. Tillsammans med ett elfordonsföretag har Gordon tagit fram den specialbyggda kylbilen PRO Litium MAX, utformad för att klara just kylda transporter med ren eldrift med hög resurseffektivitet för den svenska marknaden. I Danmark börjar vi leverera med elbilen Maxus under vintern 2022.

Här kan du läsa mer om den.


Till dess alla våra leveranser sker fossilfritt kompenserar vi för våra utsläpp.

Gordons klimatkompensation sker i ett långsiktigt samarbete med det svenska företaget ZeroMission. Tillsammans vill vi bevara skogarna och minska koldioxidutsläppen på ön Madagaskar genom att förse människor med effektiva solspisar och klimatvänliga solkaminer. Dessa säljs till ett subventionerat pris. 500 personer i Madagaskar jobbar med att tillverka solkaminerna. 

Utvecklingsnivån på ön Madagaskar är generellt låg. 85 procent av befolkningen förlitar sig fortfarande på öppen eld för att laga sin mat, vilket kräver stora mängder ved. I början av 1900-talet var cirka 90 procent av ön täckt av skog, enligt WWF. I dag finns knappt 10 procent av skogen kvar.

Gordon stödjer ZeroMissions arbete med att ge människor på Madagaskar effektiva sätt att laga sin mat på utan att använda ved. Det kommer att minska avskogningen, minska koldioxidutsläppen och förbättra levnadsvillkoren för människor på Madagaskar.


För dig som vill läsa mer