Gordons Visselblåsarpolicy

Gordon ska vara en trygg arbetsplats där vi bemöter varandra med respekt i allt arbete och i alla relationer. Vi tar tydligt avstånd från alla former av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier.


Därför är det viktigt att det är enkelt för dig som får reda på ett missförhållande, som du inte känner att du kan ta upp med din närmaste chef eller arbetsledare, att rapportera det på ett anonymt och säkert sätt, genom att använda visselblåsarfunktionen. Nedan kan du läsa om hur det går till.


Vad kan anmälas via visselblåsning?

Vid misstanke om missförhållanden eller oetiska beetenden, lag- och/eller regelbrott uppmanar vi dig att rapportera detta som ett visselblåsningsärende. 

För att läsa mer om vad som bör rapporteras, läs vår fullständiga visselblåsarpolicy nedan.


Vem kan visselblåsa?

Följande personer kan visselblåsa: anställda, arbetssökande, praktikanter, personer som har avslutat sin anställning, personer som ännu inte har påbörjat en anställning, personer som är anställda hos entreprenörer eller leverantörer till Gordon. Alla som visselblåser skyddas enligt den så kallade Visselblåsarlagen, Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.


Hur görs en rapportering?

För att du ska kunna vara säker på att du kan visselblåsa anonymt använder Gordon Visslans visselblåsarfunktion, en extern och oberoende aktör. Du behöver aldrig uppge din identitet, om du inte vill. Klicka på knappen nedan för att visselblåsa genom att använda Visslans krypterade och lösenordsskyddade rapporteringsverktyg.Beskriv vad som hänt så ingående som möjligt, då är det lättare för Visslan att granska din rapportering. Om möjligt, bifoga skriftliga dokument, bilder, videor eller ljudfiler.

  • Inkludera ej känsliga personuppgifter, till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös, filosofisk övertygelse eller sexuell läggning
  • Du kan vara anonym eller ange ditt namn under hela processen utan att det påverkar ditt rättsliga skydd.

När du har skickat in din anmälan via Visslan får du en 16-siffrig kod. Denna kod behöver sparas för att i framtiden kunna logga in i visselblåsarsystemet för uppföljning. Utan koden kan du inte komma åt ditt ärende.

Vid visselblåsning finns, enligt lag, ett skydd mot negativa konsekvenser efter rapport av ett missförhållande. Det innebär att hot om repressalier och försök till repressalier inte är tillåtna. Exempel på sådana är om du skulle bli uppsagd, få ändrade arbetsuppgifter, bli hotad, diskriminerad eller svartlistad inom din bransch på grund av att du visselblåst. Skyddet gäller även vid offentliggörande av information.


Frågor?

Har du ytterligare frågor angående hur vi hanterar visselblåsar­ärenden är du alltid välkommen att kontakta oss.

Lina Andersson, CPO Gordon Services AB, lina.andersson@gordondelivery.com, +46 79 585 30 90

Gordon Services AB Visselblåsarpolicy