Kestävyys

Ilmaston huomioivat kuljetukset

Näillä alueilla ostoksia tehdään enenevissä määrin Internetin kautta. Hyödyntämällä fiksua logistiikkatyöskentelyä olemme mukana ohjaamassa kehitystä kohti vähäisempiä ilmastovaikutuksia.

Aivan alkumetreiltä alkaen ilmasto- ja ympäristöasiat ovat olleet meille erittäin tärkeitä. Erilaisten hankkeiden kautta – omakehitteisestä teknologiasta tutkimusprojekteihin – työskentelemme vähentääksemme ilmastovaikutuksia ja tarjotaksemme ilmaston huomioon ottavia last mile -kuljetuksia. Tulevaisuudessa tulemme keskittymään tekemään kuljetuksistamme entistä ilmastoystävällisempiä.


Gordon Delivery osallistuu aktiivisesti tutkimustyöhön ja moniin hankkeisiin. Tässä niistä muutama.

Gordon Circular

Gordon has registered a patent application for a completely new solution where Gordon delivers food to the consumer’s door in reusable bags that are picked up at the next delivery.

Resvinn

Gordon Delivery on yksi 50 osallistuvasta organisaatiosta, jotka työskentelevät kehittääkseen älykkäitä ratkaisuja ruokahävikin vähentämäksi ja ylimääräisen ruuan hyödyntämiseksi Chalmers Industriteknikin johdolla.

Elfordon

För att minska klimatpåverkan som utsläpp och buller från transporter har vi utvecklat en eldriven kylbil, specialbyggd för kylda och frysta matleveranser i stadsmiljö.


Follow Gordon Circular

Anmäl dig till Gordon Circulars nyhetsbrev så får du veta mer om kommande tester, testresultat och arbetet framåt med att kunna erbjuda cirkulära förpackningslösningar till alla Gordons kunder. 


Ladda ner material om Gordon Circular

På svenska:

In English:Siirtyminen fossiilittomiin polttoaineisiin

Sähköajoneuvoja kaupunkikuljetuksiin

Vi har som mål att gradvis ersätta våra kylbilar med elkylbilar i stadsmiljö för att minska miljöpåverkan.

Eldrift för kylbilar kommer med särskilda utmaningar. Lastutrymmet behöver vara isolerat och det krävs ett stort batteri för att driva både bil och kylaggregat, vilket är både utrymmeskrävande och ger hög extravikt som påverkar lastkapacitet och räckvidd. Tillsammans med ett elfordonsföretag har Gordon tagit fram den specialbyggda kylbilen PRO Litium MAX, utformad för att klara just kylda transporter med ren eldrift med hög resurseffektivitet för den svenska marknaden. I Danmark börjar vi leverera med elbilen Maxus under vintern 2022.

Här kan du läsa mer om den.


Till dess alla våra leveranser sker fossilfritt kompenserar vi för våra utsläpp.

Gordons klimatkompensation sker i ett långsiktigt samarbete med det svenska företaget ZeroMission. Tillsammans vill vi bevara skogarna och minska koldioxidutsläppen på ön Madagaskar genom att förse människor med effektiva solspisar och klimatvänliga solkaminer. Dessa säljs till ett subventionerat pris. 500 personer i Madagaskar jobbar med att tillverka solkaminerna. 

Utvecklingsnivån på ön Madagaskar är generellt låg. 85 procent av befolkningen förlitar sig fortfarande på öppen eld för att laga sin mat, vilket kräver stora mängder ved. I början av 1900-talet var cirka 90 procent av ön täckt av skog, enligt WWF. I dag finns knappt 10 procent av skogen kvar.

Gordon stödjer ZeroMissions arbete med att ge människor på Madagaskar effektiva sätt att laga sin mat på utan att använda ved. Det kommer att minska avskogningen, minska koldioxidutsläppen och förbättra levnadsvillkoren för människor på Madagaskar.


Mikäli haluat lukea aiheesta lisää