“Så kan den cirkulära affärsmodellen slå den linjära”

I dagarna gick startskottet för arbetet med en hållbar plastanvändning 2024 på Naturvårdsverkets event Plastbubbel. Här togs tempen på omställningen med inspiration och goda exempel. En av innovationerna som presenterades var Gordon Circular, en cirkulär förpackning för e-handel av mat.

Förpackningar utgör vår största avfallsström. De ska skydda varor, men en stor användning av engångsförpackningar ger också mycket skräp av papper och kartong.

– Med vår lösning Gordon Circular erbjuder vi konsumenter som handlar sin mat på nätet att ta emot sin leverans i en cirkulär förpackning som de sedan lämnar tillbaka, säger Kristina Llijestrand, affärsutvecklingschef på Gordon.

Resultaten hittills visar på en 98-procentig återlämningsgrad av de cirkulära förpackningarna. Det innebär att varje förpackning kan loopa i snitt 50 gånger innan den försvinner ur systemet.

– Förutom att det är bra för plånboken så är det bra för miljön. En livscykelanalys vi gjort i samarbete med Linköpings universitet visar att vi bara behöver loopa Gordon Circular fem gånger för att hela systemet ska ha mindre klimatpåverkan än en papperskasse som bara används en gång, säger Kristina Liljestrand.

När det kommer till affärsmodell behöver företag ställa om från att göra ett inköp av engångsförpackningar till en loop-avgift. Kristina känner sig trygg i att den cirkulära modellen kommer att klå den linjära, och lyfter som exempel ett företag som efter sex månader med cirkulärt emballage kunnat konstatera en 50-procentig ökning av återköpsfrekvens:*

– Bara där kan man räkna hem det cirkulära case:et. Håll nere kostnaderna för hantering och rengöring, och se möjligheterna att få trognare kunder med en cirkulär förpackning.

Här kan du titta på Plastbubbel i efterhand:*BOLD reuse, USA

Jaa:

Ajankohtaista