Gordon Academy – boot camp för temperaturkontrollerad last mile

På Gordons digitala utbildningsplattform, Gordon Academy, hittar anställda och förare allt de behöver för att vara väl förberedda och uppdaterade på de senaste riktlinjerna och kraven inom temperaturkontrollerad last mile.

Här finns utbildningar om allt från kundbemötande och kvalitet, till produkt- och lagkrav som GDP och hantering av farligt gods (ADR 1.3).

– Med Gordon Academy säkerställer vi att varje person känner till vilket ansvar de har när de hanterar våra kunders produkter och hur de ska agera i olika situationer. Det ger både oss och våra kunder en trygghet att vi levererar med högsta kvalitet, säger Daniela Hedaya, produktägare för Gordon Academy. 

Plattformen agerar också hemmahamn för Gordons kvalitetsledningssystem. Här finner anställda dokument som policys och SOP:er – skriftliga instruktioner som beskriver hur en viss uppgift eller process ska utföras – på ett lättillgängligt sätt. Alla som jobbar på Gordon bekräftar vilken information de tagit del av vilket gör det enkelt att följa upp vem som har läst vad.

Vem som ska ta del av vilken information baseras på vem man är. Gordon Academy är anpassad efter varje roll och man tilldelas kurser och information beroende på sina arbetsuppgifter.

Överblick av Gordon Academys kurspaket.

Gordon håller själva i utvecklingen av sina utbildningar vilket skapar möjligheten att kombinera produkt- och lagkrav med hur man praktiskt ska agera i olika situationer för att garantera att rutiner följs. Ett exempel på detta är kursen om obruten kylkedja, som både fokuserar på betydelsen av att upprätthålla korrekt temperatur och på de särskilda rutiner som Gordon följer för att säkerställa att temperaturen hålls genom hela kedjan. 

–  Externt producerade kurser skulle aldrig kunna inkludera alla de unika rutiner som gäller för oss på Gordon, säger Daniela. När vi satte grunden för vårt kvalitetsledningssystem ville vi att informationen skulle konkretiseras utifrån Gordons verksamhet, det uppnår vi med Gordon Academy.

Varje kurs består av en eller flera videor där en person går igenom en presentation. I vissa kurser finns även praktiska genomgångar som till exempel visar hur man ska använda en bakgavellyft. För att alla ska kunna ta till sig kurserna på bästa sätt finns de i dagsläget på svenska, engelska och danska med undertexter på arabiska, persiska och turkiska. Samtliga kurser avslutas med ett quiz för att Gordon ska kunna säkerställa att varje person tagit till sig informationen och förstått vilket ansvar de har. 

Vilken information som behöver kommuniceras beror på vilka produkter och tjänster som levereras och erbjuds på de marknader Gordon befinner sig på. Eftersom olika lagkrav ställs på olika produkter behöver utbudet av information på Gordon Academy kontinuerligt uppdateras. Plattformen utvecklas också för att ge både administratörer och de som ska ta del av innehållet en så smidig användarupplevelse som möjligt. 

– På så sätt underlättas uppföljningen för administratörerna vilket ytterligare hjälper oss verifiera att rätt person tagit del av rätt information, förklarar Daniela. 

Även befintliga kurser uppdateras efter hand utifrån lärdomar och feedback från kursdeltagare. Daniela är nöjd över den positiva utvecklingen:

– Gordon Academy har blivit en viktig och självklar del av vårt kvalitetsledningssystem. Våra anställda och förare kan känna sig trygga i att de har den nödvändiga kunskapen för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och korrekt sätt, samtidigt som vi gemensamt bidrar till Gordons målsättning att ha branschens nöjdaste förare och kunder.


Jaa:

Ajankohtaista