Good working conditions

Welcome as a driver

Sedan starten 2015 har vi på Gordon haft som mål att skapa bra arbetsvillkor i en bransch som ofta byggt på flera led av underleverantörer där förare inte haft skäliga arbetsförhållanden. Vi ställer krav på våra partners för bra arbetsvillkor och samarbetar med Cool Company som anställer och bemannar på Gordons uppdrag.


Som förare med uppdrag för Gordon anställs du av Cool Company och omfattas av kollektivavtal med Säljarnas. Du får en marknadsmässig timlön, ersättning för obekväm arbetstid och tjänstepensionsförmån. Du omfattas av sjuklönelagen och semesterlagen, och har liv- och olycksfallsförsäkring.

Genom Cool Company säkerställs att rätt avsättningar görs till:

  • Occupational pension
  • Insurance
  • Sickness benefit
  • Holiday pay
  • Payment of social security contributions

And of course, no performance-based fines are applied.A flexible and independent job

Som förare erbjuds du ett flexibelt och fritt arbete. Du väljer själv hur mycket och när du vill arbeta. Det gör det möjligt att kombinera uppdrag för Gordon med studier eller andra arbeten. 

Gordon's collaboration with Cool Company has created hundreds of new work opportunities and has given many newly arrived residents, students and young people an opportunity to enter the job market. 


Four frequently asked questions for Cool Company


Can I accept assignments from other companies at the same time?

Absolutely. As a driver you yourself choose what assignments you do and which companies you do them for.

Who is responsible if an accident happens while I am doing an assignment?

Alla förare är via Cool Company försäkrade med bland annat olycksfallsförsäkringen TFO som gäller om man skulle skada sig i jobbet eller på väg till eller från jobbet. Vid en personskada under ett uppdrag för Gordon är det Cool Company som ansvarar för att hantera skadan. Gordon ansvarar för trafik- och vagnskada för fordon.

Can I get sick pay?

Yes, you are entitled to sick pay under the Sick Pay Act.

What happens if a work session extends for longer than expected?

All drivers are paid for the time the assignment actually takes. If any delays occur, payment is made for the entire time worked.


Find out more and ask Cool Company questions here.


Latest news