Sustainability

Climate-conscious deliveries

More and more purchases in this area are now being made over the Internet. Through smart work with logistics, we are steering development towards reduced climate impact.

Ever since day one, the climate and environment have been an issue in which we are deeply invested. Through a variety of initiatives – from in-house developed technology to research projects – we are working hard to reduce climate impacts and offer climate-conscious last mile deliveries. Over the coming years we will focus fully on making our deliveries even more climate-conscious.


Gordon Delivery is an active participant in multiple projects and research work. Here is a selection.

Gordon Circular

Gordon has registered a patent application for a completely new solution where Gordon delivers food to the consumer’s door in reusable bags that are picked up at the next delivery.

Resvinn

Under the leadership of Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery contributes as one of 50 participating organisations in developing smart solutions to reduce food waste and give new life to excess food.

ENKLA

For Sweden to reach its climate goals for transportation, a fossil-free transition is required soon. Gordon is one of the partners in the ENKLA project, which investigates whether transhipment terminals can be part of the solution.


Follow Gordon Circular

Anmäl dig till Gordon Circulars nyhetsbrev så får du veta mer om kommande tester, testresultat och arbetet framåt med att kunna erbjuda cirkulära förpackningslösningar till alla Gordons kunder. 

marketing opt-in

Ladda ner material om Gordon Circular

På svenska:

In English:



För att minska klimatpåverkan och buller i våra cityleveranser arbetar Gordon för att enbart använda elfordon för dessa leveranser.

Att använda elfordon som rullande kylskåp har sina särskilda utmaningar; Lastutrymmet behöver vara isolerat och fordonets batteri kräver kapacitet för att driva både fordon och kylaggregatet. Detta kräver extra utrymme samtidigt som bilen blir tyngre, vilket påverkar hur mycket fordonen kan lastas och hur lång sträcka den kan köra på en laddning. Vi har som mål att gradvis ersätta våra kylbilar med elkylbilar i stadsmiljö för att minska miljöpåverkan.



Read more