ENKLA terminaler för fossilfria transporter

För att Sverige ska kunna nå klimatmålen för transporter krävs en fossilfri omställning inom kort. Nu deltar Gordon i projektet ENKLA som leds av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och som undersöker om enkla omlastningsterminaler kan vara en del av lösningen.

ENKLA står för ”Fossilfri sista milen leverans av dagligvaror i städer: omlastning i dess enklaste form” och projektet kommer att testa, granska och utvärdera nya omlastningskoncept för hemleveranser i städer med eldrivna fordon. För att Sverige ska nå klimatmålen för transporter måste allt gods i en nära framtid transporteras fossilfritt, men faktorer såsom att lagren ofta ligger långt från stadskärnan har hittills komplicerat omställningen till fossilfrihet. För att det ska vara möjligt att utföra leveranserna med små, fossilfria fordon behöver avstånden kortas för den sista milen. 

Därför består omlastningskonceptet som ska utvärderas av enkla mikroterminaler som kan fungera som nav där varor överförs från större fordon till mindre elfordon. Terminalerna ska nyttja befintlig infrastruktur i städerna såsom parkeringsplatser som normalt inte används hela dagen. På så sätt syftar ENKLA-projektet till att skapa långsiktiga, kostnadseffektiva och fossilfria omlastningslösningar med målet att nå ut med samma antal leveranser och samma räckvidd utan att tunga batterier begränsar fordonens lastvikt.

ENKLA-projektet kommer att göra tester med eldrivna lastbilar från Gordon, tillverkade av E-Tron. De båda företagen deltar i projektet som partner tillsammans med AB Svenska Bostäder, Skandia Fastigheter AB and OK-Q8 AB, under ledning av VTI. Projektet sträcker sig från november 2023 till januari 2026 och finansieras av Trafikverket.

Share on:

Latest news