Kartonger och pappkassar försvinner med Gordons nya förpackningslösning för cirkulära hemleveranser

Last mile-företaget Gordon har registrerat en patentansökan för en helt ny lösning för att göra hemleveranser mer cirkulära. Det handlar om att mat levereras till beställarens dörr i återanvändbara väskor som hämtas upp vid nästa leverans. Det är grunden i det nya cirkulära systemet som fått namnet Gordon Circular och som presenterades på mässan Logistik & Transport under tisdagen.

– Gordon har i dag 600 000 leveranser varje månad. Vår förhoppning är att vi ska kunna göra en rejäl insats för att minska användningen av pappkassar och pappkartonger, säger Ali Ghoce, VD och grundare av Gordon.

När Ali Ghoce presenterade Gordon Circular under ett seminarium på branschmässan Logistik & Transport i Göteborg möttes det av applåder från åhörarna från transportbranschen.

– Våra kunder är företag inom dagligvaruhandeln, matkasseföretag och livsmedelsproducenter. Vi vill att det ska vara enkelt för dem att minska på mängden pappkartonger och papperskassar som bara används en gång vid hemleveranser. Vi vill också göra det enklare för personer som handlar mat på nätet att göra klimatvänliga val och slippa hanteringen av pappkartonger och papperskassar som tar plats och som ska lämnas till återvinning, säger Ali Ghoce.

Gordon Circular innebär att Gordons kunder packar de beställda matvarorna i återanvändbara väskor, kallade Gordonväskor. Gordon levererar väskorna med mat hem till beställarna och tar med sig väskorna från tidigare leveranser tillbaka. Kassarna rengörs sedan innan det är dags att fylla dem med mat igen. Under transporten står kassarna i stapelbara återanvändbara boxar. Detta gör att behovet av ytteremballage som inte kan återanvändas försvinner.

En möjlighet att minska klimatpåverkan

– Vi kan leverera kylda matvaror till nio av tio svenskar och vi har kontakt med dem som vi lämnar maten till digitalt. Det gör det enkelt för personer att lämna tillbaka Gordonkassarna som maten har kommit i till oss och vi kan enkelt ta med dem i våra bilar. Det är en möjlighet för att minska klimatpåverkan som vi vill ta vara på, säger Catherine Alsén Gelfgren, projektledare för Gordon Circular.

– När vi introducerar Gordon Circular innebär det att vi kan erbjuda såväl en samordnad last mile-leverans som ett samordnat cirkulärt system för kylda varor. Vi har redan mött ett stort intresse för vår cirkulära lösning från flera av våra nuvarande samarbetspartners, säger Ali Ghoce.

Möter önskemål från konsumenter och e-handlare

Gordon har jobbat sedan början av året med att ta fram denna cirkulära lösning. I arbetet har Gordon utgått från önskemål hos personer som beställer mat på nätet för hemleverans och hos sina kunder.

Nyligen presenterade Naturvårdsverket statistik som visar att en genomsnittlig svensk under 2021 hanterade 55 kilo förpackningar av papp, kartong och wellpapp. Svensk Handel har gjort en opinionsundersökning som visar att en klar majoritet av svenskarna som handlar på nätet ser emballaget som ett problem och vill minska klimatpåverkan av hemleveranserna.

I samma undersökning uppger 70 procent av de e-handelsföretag som planerar att göra åtgärder som förbättrar hållbarheten att de vill minska på emballaget och 55 procent uppger att de vill använda emballage som går att återanvända.

– Vi på Gordon ser fram emot att under den närmaste tiden kunna börja testa Gordon Circular i samarbete med olika samarbetspartners för att kunna minska mängden förpackningsavfall, säger Catherine Alsén Gelfgren.


Contact

press@gordondelivery.com


Källor

SCB, Statistikdatabasen. Total tillförd och återvunnen mängd förpackningar efter förpackningsslag. Ny beräkningsgrund fr.o.m 2020. År 2020 – 2021
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0307/MI0307T2N/
Naturvårdsverket. Instagraminlägg, Oktober 2022
https://www.linkedin.com/posts/naturvardsverket_ett-stort-arbete-p%C3%A5g%C3%A5r-f%C3%B6r-att-b%C3%A5de-minska-activity-6991351461024575488-ysy3?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
Svensk Handel. Svensk Handels hållbarhetsundersökning 2020/2021
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/svensk-handels-hallbarhetsundersokning-2020-21.pdf


Share on:

About Gordon

Gordon is a last mile company specialising in collaborated flows of temperature-controlled deliveries. The company has two business areas: A complete solution for refrigerated last mile deliveries and a SaaS platform. Gordon was founded in 2015 in Stockholm and currently operates in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Customers include grocery retailers, meal kit companies, food producers and pharmacies.

Latest news