Rätt kylkedja ger miljövinster för hemleverans av matkassar 

Efterfrågan på olika matkasselösningar har vuxit sig stark under de senaste åren, vilket skärper behoven av miljövänliga transporter. I en ny rapport från Chalmers jämförs miljöpåverkan för olika sätt att leverera kylda matkassar. Resultaten visar att den globalt vanligaste lösningen inte alltid är den bästa.

När matkassar transporteras mellan leverantörer och kunder på europeiska marknader sker det oftast i en så kallad passiv kylkedja – maten hålls kall genom att läggas i en förpackning tillsammans med kylmedel som exempelvis is. Svenska last mile-företaget Gordon har valt en annan lösning. 

– Vi använder en aktiv kylkedja där alla våra leveranser sker med kylbilar och via kylda terminaler, säger Kristina Liljestrand, chef för affärsutveckling och expansion.

När Gordon expanderar till nya marknader i Europa rör man sig i länder där de flesta potentiella kunder använder passiva kylsystem. 

– Eftersom all vår verksamhet utgår från ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt för oss att förstå hur miljöpåverkan förändras vid ett byte till ett aktivt kylsystem. Därför gav vi sex studenter från Chalmers tekniska högskola i uppdrag att analysera de två systemens miljöpåverkan, säger Kristina.

I studien har kylmetoderna från 54 europeiska, nordamerikanska och australiensiska matkassebolag jämförts. Kartläggningen visar att den vanligaste passiva kylmetoden är att transportera varorna i en pappkartong med isolering och någon form av kylmedel. De fyra mest använda isoleringstyperna är bomull, bubbelfolie, ull och stärkelse; som kylmedel används antingen gelpåsar eller ispåsar. Som alternativ till pappkartong med isolering används även en expanderad polystyrenbox, även kallat EPS-box, tillsammans med ett kylmedel.

Rapporten, som är den första att jämföra aktiva och passiva kylmetoder för transporter av matkassar utifrån miljöpåverkan, visar att samtliga passiva kylmetoder genererar mer koldioxidutsläpp än vid användning av aktiv kyla. Av de passiva kylmetoderna ger EPS-boxar upphov till mer utsläpp än wellpappkartonger, och gelpåsar ger mer utsläpp än ispåsar. 

Resultatet visar att ingen av de identifierade passiva lösningarna är bättre än Gordons aktiva kyllösning med kylbilar och kylda terminaler ur ett koldioxidekvivalentsperspektiv. Trots detta visar kartläggningen att passiva lösningar är mycket vanligare än aktiva lösningar i Europa och Nordamerika.

– Studien kan användas av matkassebolag för att komponera kylmetoder som möter både deras egna och kundernas önskemål kopplat till miljömässiga aspekter, och på så vis stärka sin position på marknaden. För oss är det ett kvitto på att vårt arbete med en aktiv, obruten kylkedja är vägen framåt för genomgående hållbara leveranser, säger Kristina Liljestrand. 

Länk till rapport: https://odr.chalmers.se/handle/20.500.12380/304609

Om studien

Rapporten som gjorts av studenter på Chalmers är den första som undersöker aktiva och passiva kylmetoder för transporter av matkassar. Syftet med rapporten har varit att redogöra för hur de vanligaste kylmetoderna för last mile-leveranser av matkassar förhåller sig till varandra. Kylmetoderna har sedan jämförts ur ett koldioxidekvivalentperspektiv. Metoden som ligger till grund för studien är en så kallad mixed method research MMR, en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder, där data samlats in genom intervjuer med leverantörer av färdigkomponerade matkassar ochförpackningsproducenter samt även skrivbordsundersökningar och litteraturstudier.

Get in touch for more information:

press@gordondelivery.com

Share on:

About Gordon

Gordon is a last mile company specialising in collaborated flows of temperature-controlled deliveries. The company has two business areas: A complete solution for refrigerated last mile deliveries and a SaaS platform. Gordon was founded in 2015 in Stockholm and currently operates in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Customers include grocery retailers, meal kit companies, food producers and pharmacies.

Latest news