Gordon ska hjälpa till att utveckla effektivare redistribution av matsvinn

Av allt matsvinn som genereras i Sverige är det bara en liten del som vi lyckas redistribuera.  För att hitta smarta, långsiktiga lösningar startar nu Chalmers Industriteknik projektet Resvinn. Ett projekt som Gordon Delivery är en del av.

Med ett systemövergripande projektkonsortium ska projektet utveckla effektiva redistributionssystem för matsvinn i Sverige – från butiker och grossister till restauranger. Systemen har stor potential att minska matsvinnsmängderna och därmed öka resurseffektiviteten i Sverige utifrån två viktiga aspekter.

Mat som hanteras av grossister och butiker kan räddas, redistribueras och slipper slängas. För att processen ska bli så effektiv som möjligt kommer projektet att jobba med klimatsmarta logistiksystem, affärsmodeller med tydliga incitament för alla involverade, en IT-plattform och arbetsmetoder för restauranger som tar emot matsvinnet.

– Gordon Delivery har tagit stort ansvar för miljö- och klimatfrågor under en längre tid. Matsvinn är ett område där samverkan mellan olika parter kan göra otrolig skillnad. Vår förhoppning är att, med vår erfarenhet av matleveranser och kompetens inom tech, kunna bidra med smarta lösningar, säger Ali Ghoce, medgrundare och VD på Gordon Delivery.

Resvinn är ett samarbete mellan 43 stycken organisationer och företag från flera olika vertikaler, bland annat För Gordon Delivery var det självklart att haka på projektet. Projektet finansieras av Vinnova och pågår till december 2021 inom programmet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Share on:

About Gordon

Gordon is a last mile company specialising in collaborated flows of temperature-controlled deliveries. The company has two business areas: A complete solution for refrigerated last mile deliveries and a SaaS platform. Gordon was founded in 2015 in Stockholm and currently operates in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Customers include grocery retailers, meal kit companies, food producers and pharmacies.

Leave a comment

Latest news