Gordon Delivery demokratiserar last mile-logistiken

Minskad miljöpåverkan och en demokratiserad last mile-leverans. Det utlovar Gordon Delivery i och med sin satsning på samordning. Under vintern och våren har man utvecklat ny teknik och flöde för att ge fler leverantörer samma möjlighet till effektiv och kundfokuserad leverans.

Under våren har Gordon Delivery slutit avtal med flertalet leverantörer, bland annat GI-boxen, EcoViva, SmakBox och Simple Feast. Tack vare den egenutvecklade tekniken är det nu möjligt att samköra leveranser – i samma kylbil – för flera olika grossister och matkasseleverantörer.

– Den här typen av samordning har länge varit ett givet inslag i specialvaruhandeln där paket från H&M och Zara kan levereras i samma bil. Det känns oerhört stort att kunna introducera en liknande lösning inom dagligvaruhandeln, säger Ali Ghoce, grundare och VD på Gordon Delivery.

Lösningen innebär först och främst ökade möjligheter för mindre aktörer. Det är ett steg mot en demokratiserad last-mile-logistik. Samtidigt så har det minskande antalet lastbilar en positiv effekt på miljön.

– Det här kommer att effektivisera leveranserna och innebär även en minskad miljöpåverkan. En win-win-win, helt enkelt, avslutar Ghoce.

Den nya satsningen innebär ingen förändring för slutkonsumenterna, som fortfarande kommer att kunna följa leveransen av sina varor via mobilen. Samtidigt hålls varumärket intakt med ett användargränssnitt som är unikt för respektive leverantör.

Gordon Delivery har, ända sedan starten 2015, värnat om miljö- och hållbarhetsfrågor. Implementeringen av den nya samordningstekniken är ytterligare ett steg mot en hållbar och jämställd logistikbransch.

Share on:

Leave a comment

Latest news