Klima & miljø

Klimavenlige leverancer

Nethandlen er vokset eksplosivt på vores område gennem flere år. Ved at arbejde smart med logistik bruger vi det som en vej til reduceret klimabelastning.

Klima og miljø har fyldt meget hos Gordon siden vores første dag på landevejen. Vi udvikler selv teknologi, der skubber i den rigtige retning, og vi bidrager til forskningsprojekter, der gør det samme. Indsatsen kun lige begyndt, og i de kommende år vil vi løbende lancere nye tiltag inden for klimavenlig last mile-levering.


Se nogle eksempler på projekter og forskningsarbejde nedenfor.

Gordon Circular

Gordon has registered a patent application for a completely new solution where Gordon delivers food to the consumer’s door in reusable bags that are picked up at the next delivery.

Resvinn

Gordon Delivery er med i udviklingen af smarte løsninger til at reducere madspild og give nyt liv til overskydende mad. Det sker sammen med en række andre virksomheder under ledelse af Chalmers Industriteknik arbejder.

ENKLA

För att Sverige ska nå klimatmålen för transporter krävs en fossilfri omställning inom kort. Gordon är en av partnerna i projektet ENKLA som undersöker om omlastningsterminaler kan vara en del av lösningen.


Follow Gordon Circular

Anmäl dig till Gordon Circulars nyhetsbrev så får du veta mer om kommande tester, testresultat och arbetet framåt med att kunna erbjuda cirkulära förpackningslösningar till alla Gordons kunder. 

marketing opt-in

Ladda ner material om Gordon Circular

På svenska:

In English:För att minska klimatpåverkan och buller i våra cityleveranser arbetar Gordon för att enbart använda elfordon för dessa leveranser.

Att använda elfordon som rullande kylskåp har sina särskilda utmaningar; Lastutrymmet behöver vara isolerat och fordonets batteri kräver kapacitet för att driva både fordon och kylaggregatet. Detta kräver extra utrymme samtidigt som bilen blir tyngre, vilket påverkar hur mycket fordonen kan lastas och hur lång sträcka den kan köra på en laddning. Vi har som mål att gradvis ersätta våra kylbilar med elkylbilar i stadsmiljö för att minska miljöpåverkan.Hvis du gerne vil læse mere