Klima & miljø

Klimavenlige leverancer

Nethandlen er vokset eksplosivt på vores område gennem flere år. Ved at arbejde smart med logistik bruger vi det som en vej til reduceret klimabelastning.

Klima og miljø har fyldt meget hos Gordon siden vores første dag på landevejen. Vi udvikler selv teknologi, der skubber i den rigtige retning, og vi bidrager til forskningsprojekter, der gør det samme. Indsatsen kun lige begyndt, og i de kommende år vil vi løbende lancere nye tiltag inden for klimavenlig last mile-levering.


Se nogle eksempler på projekter og forskningsarbejde nedenfor.

Gordon Circular

Gordon has registered a patent application for a completely new solution where Gordon delivers food to the consumer’s door in reusable bags that are picked up at the next delivery.

Madspild

Gordon Delivery er med i udviklingen af smarte løsninger til at reducere madspild og give nyt liv til overskydende mad. Det sker sammen med en række andre virksomheder under ledelse af Chalmers Industriteknik arbejder.

Elfordon

För att minska klimatpåverkan som utsläpp och buller från transporter har vi utvecklat en eldriven kylbil, specialbyggd för kylda och frysta matleveranser i stadsmiljö.


Följ arbetet med Gordon Circular

Anmäl dig till Gordon Circulars nyhetsbrev så får du veta mer om kommande tester, testresultat och arbetet framåt med att kunna erbjuda cirkulära förpackningslösningar till alla Gordons kunder. Overgang til fossilfrie brændstoffer

Elbiler til byleverancer

Vi har som mål att gradvis ersätta våra kylbilar med elkylbilar i stadsmiljö för att minska miljöpåverkan.

Eldrift för kylbilar kommer med särskilda utmaningar. Lastutrymmet behöver vara isolerat och det krävs ett stort batteri för att driva både bil och kylaggregat, vilket är både utrymmeskrävande och ger hög extravikt som påverkar lastkapacitet och räckvidd. Tillsammans med ett elfordonsföretag har Gordon tagit fram den specialbyggda kylbilen PRO Litium MAX, utformad för att klara just kylda transporter med ren eldrift med hög resurseffektivitet för den svenska marknaden. I Danmark börjar vi leverera med elbilen Maxus under vintern 2022.

Här kan du läsa mer om den.


Till dess alla våra leveranser sker fossilfritt kompenserar vi för våra utsläpp.

Gordons klimatkompensation sker i ett långsiktigt samarbete med det svenska företaget ZeroMission. Tillsammans vill vi bevara skogarna och minska koldioxidutsläppen på ön Madagaskar genom att förse människor med effektiva solspisar och klimatvänliga solkaminer. Dessa säljs till ett subventionerat pris. 500 personer i Madagaskar jobbar med att tillverka solkaminerna. 

Utvecklingsnivån på ön Madagaskar är generellt låg. 85 procent av befolkningen förlitar sig fortfarande på öppen eld för att laga sin mat, vilket kräver stora mängder ved. I början av 1900-talet var cirka 90 procent av ön täckt av skog, enligt WWF. I dag finns knappt 10 procent av skogen kvar.

Gordon stödjer ZeroMissions arbete med att ge människor på Madagaskar effektiva sätt att laga sin mat på utan att använda ved. Det kommer att minska avskogningen, minska koldioxidutsläppen och förbättra levnadsvillkoren för människor på Madagaskar.


Hvis du gerne vil læse mere