Bæredygtighed

Klimavenlige leverancer

Flere og flere køb på dette område foretages nu over internettet. Gennem smart arbejde med logistik styrer vi udviklingen mod reduceret klimabelastning.

Lige siden dag ét har klima og miljø været et emne, som vi er dybt engageret i. Gennem en række initiativer – fra intern udviklet teknologi til forskningsprojekter – arbejder vi hårdt på at reducere klimabelastningen og tilbyde klimabevidst levering inden last mile. I de kommende år vil vi fokusere fuldt ud på at gøre vores leverancer endnu mere klima-smart.


Gordon Delivery er en aktiv deltager i flere projekter og forskningsarbejde. Her er et udvalg.

Resvinn

Under ledelse af Chalmers Industriteknik arbejder Gordon Delivery som en af 50 deltagende organisationer i udviklingen af smarte løsninger til at reducere madspild og give nyt liv til overskydende mad.

E-DEL

Vi deltager i projektet "E-handel distribution af medicin i byområder ved hjælp af e-køretøjer (E-DEL)" med det formål at bidrage til det svenske godstransportsystem overgang til fossilfri.

Fossil Free Last Mile

Vi går over til fossilfrie brændstoffer i hele Sverige. Sammen med samarbejdspartnere i Triple F-projektet har vi udviklet en elbil prototype til byleverancer.Overgang til fossilfrie brændstoffer

Elbiler til byleverancer

Vores mål er gradvist at erstatte kølevognene med elektriske kølebiler i bymiljøet for at minimere miljøbelastningen. På nuværende tidspunkt er det ikke let, da et batteri er afgørende både for at køre bilen fremad og til afkøling af opbevaringsområdet, men kan ikke tage halvdelen af rummet i køretøjet. Sammen med samarbejdspartnere i Triple F-projektet har vi udviklet en prototype, der nu testes.

Vores mål for elektriske kølebiler er i øjeblikket som følger – men vi håber at kunne løfte vores forventninger i takt med udviklingen i produktudvikling:


  • 2022: 30% af byleverancer
  • 2023: 40% af byleverancer
  • 2024: 60% af byleverancer
  • 2025: 100% af byleverancer

For os hos Gordon er det vigtigt at gøre, hvad vi kan for at reducere vores klimabelastning. Vores mål er derfor en radikal reduktion af vores drivhusgasemissioner ved hjælp af fossilfrie alternative brændstoffer. Vi ser i første omgang HVO100 som det bedste alternativ lige nu – en helt vedvarende diesel udviklet til at reducere at reducere transportens klimapåvirkning. HVO100 har flere fordele i forhold til fossil diesel. Det er et helt vedvarende, fossilfrit og bæredygtigt brændstof med radikalt lavere drivhusgasemissioner (CO2e) – en reduktion på 90 % sammenlignet med traditionel diesel.

Vi har følgende mål for vores trinvise overgang til fossilfri:


  • Aktuel procentdel: 72% af leverancerne (januar 2022)
  • 2022: 80% af leverancerne (undtagen elbiler)
  • 2023: 90% af leverancerne (undtagen elbiler)
  • 2024: 100% af leverancerne (undtagen elbiler)

Hvis du gerne vil læse mere


Alle nyheder