Klima & miljø

.
Miljö

Under de kommande åren har vi ett stort fokus på att göra våra leveranser ännu mer klimatsmarta.

Hållbarhet i fokus de närmsta åren

Ända sedan starten 2015 har klimat och miljö spelat en stor roll för oss på Gordon Delivery. Genom flertalet olika initiativ – från egenutvecklad teknik till forskningsprojekt – arbetar vi hårt för att minska klimatpåverkan och erbjuda miljösmarta leveranser för sista milen.

Under de kommande åren har vi ett stort fokus på att göra våra leveranser ännu mer klimatsmarta. En sådan omställning är långt ifrån enkel, men vi lovar att dela med oss av framtida projekt och framsteg inom området.
Samordning av leveranser för klimatet

Sedan lång tid tillbaka har vi introducerat en egenutvecklad samordningsteknik och ruttoptimering för att minska leveranssträckor och förenkla last-mile-leveranser. Jämfört med ”vanliga” leveranser har vi lyckats halvera koldioxidutsläppen.


“Det här visar vilken potential det finns i samordning i takt med att hemleveranser ökar och med tanke på det klimatfokus som råder”, säger Ali Ghoce, VD på Gordon Delivery.

Andra hållbarhetsprojekt

Gordon Delivery är aktiv deltagare i flertalet olika projekt och forskningsarbeten. Nedan kommer ett urval av dessa:

  • Under ledning av Chalmers Industriteknik arbetar drygt 40 företag och organisationer med att tillsammans ska utveckla effektiva re-distributionssystem för matsvinn.
  • Triple F. Vi deltar i projektet ”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL)” med målet att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfritt.
  • ”Fossil Free lastmile”. Gradvis ser vi det som ett självklart mål att gå över till fossilfria bränslen över hela Sverige (läs mer om detta initiativ nedan).

Elbilar och Gordon Delivery

Vi har som mål att gradvis ersätta våra kylbilar med elkylbilar i stadsmiljö för att minska miljöpåverkan. Detta är idag inte lätt, då det behövs ett väsentligt batteri för att både föra bilen framåt och kyla lastutrymmet, utan att det tar upp halva kylbilen. Vi är superglada att tillsammans med samarbetspartners i projekt Triple F ha tagit fram en prototyp som nu ska testas.

 

Våra mål är följande i dagsläget – men vi hoppas kunna skruva upp förväntningarna i takt med att framsteg inom produktutvecklingen:

 

  • 2021: 10 % av city-leveranserna (pilot och utveckling av city-elbil-koncept)
  • 2022: 30% af byleverancer
  • 2023: 40% af byleverancer
  • 2024: 60% af byleverancer

Overgang til fossilfrie brændstoffer

För oss på Gordon är det viktigt att göra vad vi kan för att minska klimatpåverkan. Vi har därför som mål att radikalt minska våra utsläpp av växthusgaser med hjälp av fossilfria bränslealternativ. Vi ser initialt HVO100 som det bästa alternativet – en helt förnybar diesel som är utvecklad för att minska klimatpåverkan från transporterna. HVO100 har flera fördelar jämfört med fossil diesel. Det är ett helt förnybart, fossilfritt och hållbart drivmedel, som ger radikalt lägre utsläpp av växthusgaser (CO2e) – en reducering med hela 90% jämfört mot traditionell diesel.

Vi har følgende mål for vores trinvise overgang til fossilfrit brændstof:

  • 2021: 30 % av leveranserna (exklusive elbilar)
  • 2022: 50 % av leveranserna (exklusive elbilar)
  • 2023: 70 % av leveranserna (exklusive elbilar)Schyssta villkor för våra anställda av högsta vikt

Som förare – Gordoneer, hos Gordon kan man jobba heltid, deltid eller några extra timmar här och där. Men det måste ske på rätt sätt.

Vissa företag låter sina förare stå och vänta på körningar utan betalning, men så vill vi inte jobba. Som Gordoneer ska du kunna planera din tid och inte vara stressad över att inte veta om du har jobb eller ej. Vi är även väldigt måna om att alla ska ha skäliga villkor, med kollektivavtalsbaserad timlön, OB-tillägg, semesterersättning och försäkringar.

Arbetstiderna schemaläggs fem veckor framåt. Att hantera alla olika typer av anställningar internt hade kostat mycket tid, energi och pengar. Och att begära att alla skulle konsulta genom egna företag vore ohållbart.

”Jag upplever att många får ökad motivation av att känna sig egna. De är ju helt fria att jobba med andra saker också. Samtidigt är det viktigt att de representerar både oss och de stora varumärken vi företräder. Tillsammans med företaget Cool Company kan vi enkelt skala upp vår verksamhet vidare.” säger Ali Ghoce, VD på Gordon Delivery.