Plan att dubblera antalet distributionscentraler

Gordon fortsätter att växa starkt. För att hantera den stora efterfrågan av hållbara och samordnade kylda leveranser tar vi nu nästa steg. Vi har initierat ett förändringsprogram där vi implementerar en mer hållbar och långsiktig infrastruktur. Det kommer möjliggöra att … Läs mer