Bra arbetsvillkor

Vi ställer krav på våra partners för bra arbetsvillkor

Sedan starten 2015 har vi på Gordon Delivery haft som mål att skapa bra arbetsvillkor i en bransch som ofta byggt på flera led av underleverantörer där förare inte haft skäliga arbetsförhållanden. Vi ställer krav på våra partners för bra arbetsvillkor och samarbetar med Cool Company som anställer och bemannar Gordons uppdrag. 


Som förare får du

Som förare anställs du av Cool Company. Du är garanterad marknadsmässig timlön, ersättning för obekväm arbetstid och tjänstepensionsförmån. Du omfattas av sjuklönelagen och semesterlagen, och har både liv- och olycksfallsförsäkring. Genom Cool Company säkerställs att rätt avsättningar görs till:

• Tjänstepension

• Försäkringar

• Sjukpenning

• Semesterersättning

• Inbetalning för sociala avgifter

Och såklart tillämpas inga prestationsbaserade böter.

Flexibilitet och frihet

Cool Company erbjuder dig som förare flexibilitet och frihet att själv välja hur mycket du vill arbeta, vilka tider du vill arbeta och om du vill arbeta för en eller flera uppdragsgivare. 

Vårt samarbete med Cool Company har skapat hundratals nya arbetstillfällen och gett många nyanlända, studenter och unga människor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Vi har valt att jobba med Cool Company för hela Norden för att kunna ha ett tätt samarbete.


Fyra vanliga frågor till Cool Company


Kan man ta uppdrag för andra företag samtidigt?

Absolut, som förare väljer du själv vilka uppdrag och uppdragsgivare du arbetar för.

Vem är ansvarig om det händer en olycka under ett uppdrag?

Alla förare är via Cool Company försäkrade med bland annat olycksfallsförsäkringen TFO som gäller om man skulle skada sig i jobbet eller på väg till eller från jobbet. Vid en personskada under ett uppdrag för Gordon är det Cool Company som ansvarar för att hantera skadan. Gordon ansvarar för trafik- och vagnskada för fordon.

Kan man få sjuklön?

Ja, du har rätt till sjuklön enligt sjuklönelagen.

Vad händer om ett arbetspass drar ut på tiden?

Alla förare får betalt för den tid som uppdraget faktiskt tar. Skulle det bli förseningar får man betalt för hela arbetstiden.


Här kan du läsa mer och ställa frågor till Cool Company.Senaste nytt