Se möjligheter med att ompröva tidsfönster och orderstopp

”Det är dags att slå hål på myten om att konsumenter som får leveranser från dagligvarubutiker prioriterar leveranser med smala tidsfönster. Vi på Gordon ser att konsumenterna vill ha valmöjligheter och hållbara leveranser, vilket skapar förutsättningar för lönsamheten i e-handeln.

Vår erfarenhet är att cirka hälften av konsumenterna väljer att få sin mat levererad inom ett tidsfönter på sex timmar om detta alternativ kostar mindre än med ett smalare tidsfönster. Effekten förstärks sannolikt om man tydligt visar kunden att det alternativ som kostar mindre också är bättre för miljön. 

Det finns dock en norm inom dagligvaruhandelns e-handel när det gäller tidpunkt för orderstopp. Denna norm innebär att orderstoppet är vid midnatt och att leveransen ska ske på morgonen eller tidig eftermiddag dagen efter. Butikspersonalen måste därför plocka ordern kort tid innan leveransrutten startar, vilket kan göra det svårt att skala upp verksamheten.  

Vår erfarenhet på Gordon visar att konsumenterna anpassar sitt köpbeteende. De accepterar att orderstoppet är mitt på dagen och att leveransen kommer nästa dag i ett tidsfönster som är på flera timmar. Denna förändring gör det möjligt för butiken att packa fler beställningar och gör det lättare att inkludera dagligvaror i Gordons samordnade flöde. 

Samordnade leveranser möjliggör effektivare transporter och optimerade rutter samtidigt som kostnaderna hålls nere för butiker och konsumenter. Samtidigt är det mer miljömässigt hållbart. Denna insikt banar väg för lönsam e-handel och långsiktiga kundrelationer.”


Andreas Furu

Head of Nordic Sales, Gordon


Dela:

Senaste nytt