Andelen svenska hushåll som fick hemleveranser från Gordon ökade med 30 procent

13 procent av Sveriges hushåll tog emot minst en kyld hemleverans från last mile-företaget Gordon under 2022. Jämfört med 2021 är det en ökning med 30 procent. Gordons egen statistik visar att hemleveranserna av mat är här för att stanna.  

Svensk Dagligvaruhandels statistik visar att e-handeln med dagligvaror minskade från 5,8 procent under 2021 till 4,5 procent 2022. Men denna statistik omfattar inte hemleveranser av färdiga middagslösningar. 

– Pandemin fick många svenskar att börja handla mat på nätet. Nu när pandemirestriktionerna är borta visar vår egen statistik att de flesta av dessa personer har fortsatt med att få mat med hemleverans, men det var färre som beställde en matkasse från en matbutik 2022 än 2021, säger Ali Ghoce. 

Jämfört med 2019, innan pandemin, har däremot dagligvaruhandelns e-handel med mat ökat rejält. Då utgjorde e-handeln 2,6 procent av all dagligvaruhandel. 

Allt fler hushåll får allt fler leveranser från Gordon

Gordon är störst i Sveriges på hemleveranser av mat. Den egna statistiken omfattar hemleveranser av både matkassar från dagligvarubutiker, färdiga middagslösningar från olika företag som HelloFresh, Middagsfrid och GI-boxen samt leveranser från livsmedelsproducenter med e-handel. Under 2021 tog 10 procent av Sveriges hushåll emot minst en leverans från Gordon. 2022 hade den andelen ökat till 13 procent. 

Gordons statistik visar också att allt fler hushåll tar emot många hemleveranser av mat. Under 2021 fick 46 procent av hushållen som fick Gordonleveranser besök av oss minst tre gånger. 2022 hade den andelen ökat till 56 procent. 

Gordon kan nå 9 av 10 svenskar under en vecka

– Gordon jobbar för att underlätta människors vardag genom att erbjuda samordnade kylda hemleveranser. Vi ser att allt fler svenskar vill använda den möjligheten allt oftare. Vi ser också hur allt fler livsmedelsproducenter nu vill sälja sin mat direkt till konsumenter med hjälp av en egen e-handelssida och vår leverans med obruten kylkedja från produktionsanläggning till konsument, säger Ali Ghoce. 

Med hjälp av den egna statistiken vill Ali Ghoce ge mod till de som jobbar med att sälja mat på nätet. 

– Vi på Gordon kan i dag nå nio av tio svenskar med våra leveranser. Det skapar förutsättningar för många innovativa lösningar inom livsmedelsbranschen att nå sina konsumenter, säger Ali Ghoce. 


Dela:

Senaste nytt