Plan att dubblera antalet distributionscentraler

Gordon fortsätter att växa starkt. För att hantera den stora efterfrågan av hållbara och samordnade kylda leveranser tar vi nu nästa steg. Vi har initierat ett förändringsprogram där vi implementerar en mer hållbar och långsiktig infrastruktur. Det kommer möjliggöra att vi kan använda elbilar i större utsträckning och erbjuda kylda hemleveranser samma dag med mer specifika tidsfönster för leverans.

Förändringsprogrammet innebär bland annat att etablera fler distributionscentraler närmare våra kunder och slutkunder. Planen är att etablera dubbelt så många distributionscentraler runt om i Sverige de närmsta åren. Vi vill öka servicenivån och kunderbjudandet genom att minska tiden mellan order och leverans. Vi kommer kunna minimera körsträckor och erbjuda kunder mer hållbara och kostnadseffektiva samordnade leveranser med elbilar.

Genom att erbjuda större möjligheter för kylda samordnade leveranser kan vi på Gordon genomföra hemleveranser åt samtliga kunder som är i behov av kylda transporter och kan därav minska det totala klimatavtrycket.


Fred Skantze

Head of Distribution Center Development and Procurement
Projektledare Next Level


Dela:

Senaste nytt