Tre framgångsfaktorer för nytt liv till överskottsmat

Som en av 50 deltagande organisationer i Sveriges största matsvinnsprojekt Resvinn har Gordon Delivery jobbat med att ta fram smarta lösningar för att minska matsvinn och ge nytt liv till överskottsmat. När projektet nu närmar sig sitt slut delar Gordon Delivery lärdomar och tre viktiga framgångsfaktorer.

–  För oss är det bara början på många fler samarbeten där vi kan hjälpa till att redistribuera överskottsmat för minskat matsvinn, säger Kristina Liljestrand, expansionschef på Gordon Delivery och en av initiativtagarna till projektet.

En enorm mängd ätbar mat når aldrig våra tallrikar. Det handlar bland annat om så kallad överskottsmat, som av olika anledningar inte kan säljas till den tilltänkta kunden men fortfarande är ätbar. Det kan till exempel vara en tomat som blivit kantstött eller en säck potatis som passerat sitt bäst-före datum och därför riskerar att slängas.

Av all den överskottsmat som genereras är det idag bara en liten andel som lyckas redistribueras. Det här ville projektet Resvinn, Sveriges största matsvinnsprojekt med 50 deltagande organisationer lett av Chalmers Industriteknik och finansierat av Vinnova, komma till bukt med. 

– För oss har det varit lärorikt att delta i Resvinn. Det har öppnat upp nya dörrar och insikter kring hur vi kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Det handlar inte bara om hur vi transporterar varor i form av effektivitet och bränslen, utan även vad vi transporterar. Genom att vara med och ta fram nya logistiklösningar kan vi hjälpa till att undvika att mat slängs, säger Kristina Liljestrand.

Effektiva lösningar är nyckeln

Logistiken är en av de faktorer som ofta utgör det största hindret från att lyckas med redistribution. Det beror på de mängder som ska redistribueras från varje plats varje dag ofta är små, trots att det totala matsvinnet i Sverige är stort, förklarar Kristina. 

– Hittar man inte en effektiv logistiklösning är risken stor att det kostar mer att redistribuera överskottsmat än att köpa nya råvaror. Därför var logistiken ett av Resvinns fokusområden och också det område där Gordon Delivery varit mest delaktig, säger hon.

Matsvinn uppstår på många olika ställen i Sverige och det finns inte en transportlösning som passar för alla flöden. Det gör det viktigt att förstå när olika transportsystem kan användas effektivt för olika flöden av överskottsmat.

Gordon Deliverys fordonsflotta består av lätta lastbilar med en maxvikt på 3,5 ton. Eftersom mängden överskottsmat tenderar att vara mindre, det rör sig ofta om runt 50-60 kg per gång från större livsmedelsbutiker, passar dessa fordon bra. Gordon Delivery har dessutom redan flera dagligvarubutiker bland sina kunder, vilket ger goda förutsättningar för att skapa effektiva transporter. 

– Ytterligare en aspekt som gör att vi på sikt i större skala kan bidra till att dessa system effektiviseras är att vi har en stor geografisk täckning. Detta medför även att vi kan hjälpa butiker på landsbygden där antalet lösningar är färre än i städerna, berättar Kristina.

För att säkerställa att spårbarhetskrav kan efterlevas på ett enkelt sätt utvecklade en av projektdeltagarna Whywaste en tech-lösning för butiker som vill donera överskott. För att förenkla transportbokningen är också Whywastes lösning integrerad med Gordons egenutvecklade last-mileplattform. Det innebär att en upphämtning bokas automatiskt när butikspersonalen har sorterat ut överskottsmat. Allt för att göra det så enkelt som möjligt att minska matsvinnet.

Resulterat i fortsatt samarbete

Under projektets gång genomfördes tester där överskottsmat från dagligvarubutiker och grossister distribuerades vidare till restauranger och skolor. Syftet var att lära deltagarna hur redistribution fungerar i praktiken och inspirera till fortsatt samarbete. Utifrån testernas resultat togs sedan nya lösningar och rekommendationer fram. 

Ett av dessa test som Gordon Delivery jobbat med handlade om att ge nytt liv åt överskottsmat från Ica Maxi Nacka genom redistribution till två skolor inom Academedia-koncernen

– I testet har vi lärt oss mycket om hur vi kan göra det på ett effektivt sätt och har lyckats rädda cirka sex ton mat varje år. Det känns extra kul att samarbetet kommer att fortsätta efter projektets slut,avslutar Kristina.

Tre viktiga framgångsfaktorer

När projektet efter två år nu närmar sig sitt slut har Gordon Delivery tagit tillfället i akt att utvärdera lärdomarna och identifiera tre viktiga framgångsfaktorer:

 1. Tätt samarbete och bra kommunikation
  Effektiva matsvinn-samarbeten består ofta av tre parter – en donator av svinnet (till exempel en livsmedelsbutik), en mottagare (till exempel en skola, restaurang eller välgörenhetsorganisation) samt en transportör. Det är viktigt att det är ett tätt och gott samarbete mellan dessa parter och att alla tre är involverade tidigt när samarbetet planeras. Kom också ihåg att regelbundet ha avstämningar och anpassa upplägget utifrån lärdomar och ändrade förutsättningar.
 1. Flexibilitet kring upphämtnings- och leveranstider
  De tester med mest effektiva logistiklösningar inom Resvinn var dem där där leveransen kunde samlastas med andra flöden eller där man använde sig av returtransporter. För att lyckas med detta måste det finnas en vilja hos alla involverade att anpassa sina rutiner. Finns det är förutsättningarna goda för långa och effektiva samarbeten.
 1. Skapa engagemang
  Det är häftigt att rädda mat! De allra flesta som deltar i dessa samarbeten känner att de bidrar till något viktigt. Genom att kommunicera fördelarna, möjligheterna och vad det bidrar till på längre sikt för alla som är med skapas ett långsiktigt engagemang. Ett enkelt och effektivt sätt är att mäta hur mycket man räddar och regelbundet informera alla inblandade – butikspersonal, chaufförer och kökspersonal hos mottagaren – om mängderna man tillsammans har räddat.

Vill du veta mer om hur vi på Gordon Delivery kan hjälpa dig som butik att effektivt redistribuera ert överskott, eller arbetar du på en välgörenhetsorganisation, restaurang eller skola som vill få hjälp med hämtning av överskottsmat från butiker ni samarbetar med? 

Hör av dig till Kristina eller Andreas!

Kontaktuppgifter:

Kristina Liljestrand, Head of expansion

 • kristina.liljestrand@gordondelivery.com 
 • +46 70 9 524 231

Andreas Furu, Head of Nordic sales

För mer information om projektet, besök www.resvinn.se

Dela:

Senaste nytt